Барлау

Біз үшін барлау пайдалы қазбаларды тиімді өндірудің негізі болып табылады. Бұл тұрғыда біздің геологиялық барлау жұмыстарымыздың стратегиясы жаңа (greenfield) учаскелерде де, жұмыс жасап жүрген (brownfield) учаскелерде де әртүрлі тауарлармен және географиялық өңірлермен жұмыс жасайтын халықаралық және пәнаралық (көп салалы- междисциплинарной) команданың дамуына негізделген. Түркияда және Қазақстанда негізделген біздің тәжірибелі және инновациялық зерттеу тобымыз Тетий және Орталық Азия белдеулеріндегі жаңа ашылымдармен хромиттерді барлауда жетістіктер жасау үшін озық технологияларды пайдаланады.

Біздің адамдар - бұл бизнесіміздің ең құнды активтері. Yilmaden қызметі қызметкерлерді, серіктестерді, мердігерлерді және жеткізушілерді қоса алғанда, денсаулықты қорғау мен қауіпсіздікті сақтауға бағытталған. Біз өз қызметімізді JORC стандартының талаптарына сәйкес келетін немесе асатын хаттамалар бойынша қатаң түрде жүзеге асырамыз

Біздің негізгі мақсаттарымыз:

1.Іздеу, бағалау және перспективті мәмілелер жасау;

2.Барлаудың алғашқы сатысында жаңа кен денелерін табу;

3.Қолданыстағы шахталар мен кеніштердің тиімділігін арттыру үшін геологиялық-геофизикалық шешімдер мен қызметтерді қамтамасыз ету

Біздің геологиялық барлау қызметіміз негізінен бес тауарларға шоғырланған: хромиттер, ванадий, аккумуляторларға арналған. пайдалы қазбалар, алтын және мырыш. Басқа да жоғары пайдалы металлдар мен минералдар біздің қызметіміздің бөлігі болып табылады.

Хромит

Геологиялық барлау жұмыстары Түркия мен Қазақстандағы хромиттердің линзатәрізді кендерде шоғырланған. Біздің жобаларымыз негізінен Қазақстанда және Түркияның батысындағы Гулеман аймағында орналасқан.

Ванадий

Ванадийге келетін болсақ, біз бүкіл әлемде бар шахталар немесе кен орындары негізінде мүмкіндіктерді бағалаймыз

Аккумуляторларға арналған пайдалы қазбалар

Li, Co және СЖЭ сияқты элементтер біздің зерттеулеріміздің негізгі мақсаттарының бірі болып табылады. Біздің мақсатымыз-Қазақстандағы, Оңтүстік Африкадағы және әлемнің басқа аймақтарындағы мүмкіндіктерді бағалау

Алтын

Біз Америкада, Тетийский белдеуде, Орта-Азиядағы орогендік белдеуде және басқа белдеулерде мүмкіндіктерді бағалау мен іске асыруға шоғырланамыз.

Мырыш

Барлау жұмыстарына Туфанбейли, Түркия және Қазақстан төңірегіндегі карбонатты жыныстар кен орындарын игеруге бағытталған жобалар кіреді.

Көбірек білу